BORST-LIFT / BORSTVERKLEINING

Wanneer een borst-lift?Het verkleinen van borsten en het ophalen (liften) van borsten berust op min of meer dezelfde operatietechniek:
* Bij een borstverkleining wordt het teveel aan borstweefsel en huid verwijderd.
* Bij een borst-lift wordt alleen het teveel aan huid weggehaald.


Een borst-verkleining of borst-lift kan uitkomst bieden bij:

Jonge vrouwen met voor hun lichaamsbouw of smaak veel te grote borsten. De te grote borsten veroorzaken bij deze vrouwen vaak klachten zoals pijn bij het sporten, nek- en schouderklachten, rugpijn en houdingsafwijkingen.

Vrouwen met vrij grote borsten, die als gevolg van zwangerschap(pen) en leeftijd zijn verslapt. Bij deze vrouwen is de borst door huidverslapping in zijn geheel lager komen te hangen waardoor er een minder fraaie vorm van de borsten is ontstaan.

Vrouwen met niet al te grote borsten, die als gevolg van zwangerschap(pen) of leeftijd enigszins zijn verslapt en de hoeveelheid borstweefsel is verminderd. Bij deze vrouwen zijn de borsten kleiner en slapper dan bijvoorbeeld voor de zwangerschap.


De operatie

Voordat u onder narcose gaat wordt op uw borsten precies aangetekend welk gedeelte van de huid moet worden verwijderd. Tijdens het tekenen neemt de plastisch chirurg met u nogmaals de chirurgische procedure door. Ook wordt gezamenlijk de nieuwe vorm en cup-maat besproken.

Tijdens de operatie maakt de chirurg sneetjes langs de natuurlijke contouren van de borst en de tepel. Vervolgens wordt er een snede gemaakt in de vorm van een “sleutelgat” boven op de borst om te bepalen waar de tepel geplaatst gaat worden (figuur 1).


Figuur 1. Er worden in de borsten sneetjes gemaakt om te bepalen welk gedeelte van de huid verwijderd gaat worden en waar de nieuwe plaats van de tepel is.


Via de horizontale snede verwijdert de chirurg de overtollige huid van het onderste gedeelte van de borst. De tepel en het onderliggende borstweefsel worden verplaatst naar de nieuwe hoger gelegen positie (figuur 2).


Figuur 2. De borsthuid in het gearceerde gebied wordt weggenomen en de tepel wordt naar een hogere positie verplaatst.


Na de plaatsing van de tepel wordt er met behulp van de overgebleven borsthuid nieuwe borsten gevormd. Met zeer fijne hechtingen worden de sneetjes rondom de tepel en onder de borsten gedicht (figuur 3).


Figuur 3. Fijne hechtingen sluiten de wonden en herstellen de contouren van de borsten.

De huid wordt zoveel mogelijk onderhuids gehecht. Soms is het nodig om plastic slangetjes (drains) in te brengen om bloed en wondvocht af te voeren. Meestal kunnen deze na 2 dagen verwijderd worden.


Na de operatie

De operatie wordt over het algemeen goed verdragen en de napijn is doorgaans gering en goed te behandelen met pijnstillers. Medicijnen die aspirine bevatten moeten tot twee weken na de operatie worden vermeden. Deze medicijnen geven door hun bloed verdunnende werking een verhoogde kans op nabloeding.

Op de hechtingen is verband aangebracht dat na 7 tot 10 dagen zal worden verwijderd. Na ongeveer een week komt u terug voor controle. De zichtbare hechtingen zullen na 10 tot 14 dagen verwijderd worden.

De borsten kunnen door wondvocht en wondgenezing de eerste periode extra gespannen zijn, maar dit verdwijnt vanzelf. Om de borsten de eerste tijd te beschermen en te ondersteunen adviseren wij u de eerste zes weken dag en nacht een elastische naadloze B.H. te dragen (zogenaamde sport-B.H.) en niet op uw buik te slapen.

Na de operatie kunt u zich enkele weken slap voelen omdat het herstel van de operatie veel energie kost. Geef uw lichaam daarom de nodige rust. Tot zes weken na de operatie mag u dan ook geen zwaar lichamelijke arbeid verrichten en niet sporten.


Complicaties

Doorgaans is er weinig kans op complicaties en zijn deze ook goed te behandelen. Natuurlijk bestaat er kans op bloeduitstortingen, waardoor de borsten in het begin wat hard en onregelmatig kunnen zijn, maar dit verdwijnt in de loop van enkele weken vanzelf.

Zoals bij elke wond bestaat er ook hier kans op infectie. Dit is goed te behandelen, de wonden kunnen hierdoor wel wat trager genezen en kunnen er daardoor minder mooie littekens ontstaan. Na 1 jaar kunnen deze echter onder plaatselijke verdoving worden gecorrigeerd.

Het gevoel in de tepels is de eerste tijd verminderd zijn maar herstelt zich enigszins in de loop van enkele maanden.

Wanneer u een borstverkleining overweegt moet u er altijd rekening mee houden dat u later na een eventuele zwangerschap minder goed of soms helemaal geen borstvoeding kan geven. Dit is helaas niet te voorkomen doordat een gedeelte van de melkgangen wordt doorgesneden. In principe wordt borstvoeding dan ook afgeraden.


Het resultaat

Een borstverkleining en een borstlift zijn in principe definitief. Het is natuurlijk wel zo dat de huid na verloop van tijd wat slapper gaat worden en de borsten minder stevig worden. Het definitieve resultaat is na 3 tot 6 maanden zichtbaar.