MACS-LIFT


Wanneer een Macs-lift?

Met het verstrijken van de jaren verliest de huid haar elasticiteit. Vooral in het gelaat is het verouderingsproces steeds duidelijker zichtbaar. Dit proces wordt tevens versneld door roken en door het gelaat veelvuldig onbeschermd aan zonlicht (zonnebank) bloot te stellen. Hiernaast zijn uiteraard ook erfelijke factoren van invloed op de mate en de snelheid waarmee de huid veroudert.

Bij een Macs-lift wordt met name de verslapte huid - die zich ter hoogte van de kaaklijn bevindt - verwijderd. In de volksmond wordt deze huid ook wel hamster wangen genoemd.

De littekens bevinden zich direct boven de haarlijn en naast het oor. De littekens zijn daardoor voor de buitenwereld vrijwel onzichtbaar. De herstelperiode is vrij kort doordat er tijdens de ingreep gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde SMAS-plastiek. Hierdoor blijft het wondoppervlak relatief klein. Men kan doorgaans na enkele dagen weer aan het werk. Het wondgebied kunt u goed camoufleren met behulp van een sjaaltje of haarband. De ingreep wordt poliklinisch, onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.


Ter Voorbereiding

De dag van de ingreep is het aan te raden om een donkere blouse aan te trekken. Dit in verband met het feit dat er wat bloed op uw bovenkleding kan komen en u de blouse niet over uw hoofd uit hoeft te doen voor het slapen gaan.


De ingreep

Gemiddeld duurt de ingreep een uur. Allereerst wordt het wondgebied met een speciale chirurgische stift afgetekend. Vervolgens wordt het gebied verdoofd. De haren worden met desinfecterende zeep behandeld.

Een Macs-lift wordt symmetrisch aan beide kanten van het gelaat uitgevoerd.

De huid wordt langs de incisie losgemaakt. Vervolgens worde n de verslapte spieren onderhuids aangetrokken met oplosbare hechtingen (zgn. SMAS-plastiek).

Tussen de haren (bij de slaap) wordt een reepje huid verwijderd, waarna deze wordt gehecht met speciale krammetjes/ nietjes. Deze hechtmethode zorgt ervoor dat er een maximale spanning in dit wondgebied wordt verkregen zonder dat er een risico bestaat dat de hechtingen loslaten. De krammetjes zijn sterker dan gewone hechtingen. Mede hierdoor zal de huid met een minimaal litteken genezen. Vervolgens wordt de overtollige huid van het resterende gebied verwijderd. De wond wordt gesloten binnen de natuurlijke huidplooi, met zeer dunne nylon- hechtingen. Tot slot wordt het operatiegebied ter ondersteuning met gaasjes en een drukverband ingepakt.


Na de ingreep

Na de ingreep kunt u met een sjaaltje het drukverband om uw hoofd camoufleren. De hechtingen en krammetjes worden na 1 week bij de eerste controle verwijderd. Na de ingreep

Bij eventuele pijn kunt u Paracetamol 500 mg gebruiken.

De eerste 24 uur na de operatie moet de patiënt zich zo rustig mogelijk houden. Alle inspanningen die stuwing van het bloed veroorzaken zoveel mogelijk vermijden. Dat wil zeggen niet bukken, geen zware dingen tillen en geen zware lichamelijke inspanning doen. Het hoofd moet iets hoger liggen tijdens het slapen: door het gebruik van extra kussens kan dit eenvoudig worden bereikt.

Het verband kan de dag na de ingreep thuis worden afgenomen.

Zwellingen en huidverkleuring zijn normaliter minimaal en zullen binnen enkele dagen tot weken verdwijnen. De 2e dag na de ingreep mag u douchen mits u zich niet te heet doucht, u zich voorzichtig afdroogt en dat u bij het kammen de krammetjes ontziet.

Het gebruik van make-up mag pas na de verwijdering van de hechtingen worden hervat. Blootstelling aan de zon moet de eerste maanden na de operatie beperkt worden. Bescherm uw huid altijd met een goede zonnebrandcrème!


Wondgenezing

De complicaties die bij een Macs-lift kunnen voorkomen zijn gelukkig zelden ernstig. De meest voorkomende complicatie na de operatie is een onderhuidse bloeduitstorting. Meestal verdwijnt deze spontaan binnen enkele dagen na de ingreep.

Doordat het wondoppervlak vrij klein is bij deze ingreep is ook het eventuele infectiegevaar relatief klein.

Een feit is dat roken de wondgenezing negatief beïnvloed. Wij raden onze patiënten aan om 4 weken voor de ingreep het roken drastisch te beperken en het liefst geheel te staken. Mogelijke complicaties worden namelijk vaker waargenomen bij patiënten die roken!

Als u bloedverdunners gebruikt, dan gelieve dit altijd aan de arts te melden.


Het resultaat

Het resultaat van een Macs-lift is een natuurlijk, jonger en aantrekkelijker uiterlijk.

Het genezingsproces is een geleidelijk proces waarbij het resultaat weliswaar direct zichtbaar is maar de wondgenezing zeker nog weken in beslag zal nemen. Bij het uitvoeren van een Macs-lift worden de littekens zo onopvallend mogelijk gemaakt. De meeste littekens zullen in de loop van de tijd vervagen waardoor ze nauwelijks meer zichtbaar zullen zijn.